Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Praktyki w Pekao Investment Banking S.A.

Udział w praktykach oferowanych przez Pekao Investment Banking S.A. daje możliwość wykazania się i przedstawienia firmie. Jest to jednocześnie możliwość sprawdzenia własnych umiejętności w prawdziwym, wymagającym środowisku biznesowym. Praktyki trwają przez cały rok. Czas trwania praktyki i jej termin ustalany jest indywidualnie. Praktykanci najczęściej uczestniczą w pracach zespołów projektowych, w ramach poszczególnych departamentów współpracują z pracownikami, jak i bezpośrednio z klientami Pekao Investment Banking S.A. Praktykanci mają szansę realizacji samodzielnych zadań lub są przydzieleni do istniejących już grup projektowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w praktykach możesz wysłać przez cały rok, przesyłając aplikację zawierającą cv i list motywacyjny w języku angielskim na nasz e-mail: rekrutacja.pl@pekaoib.pl

W związku z koniecznością stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) niezbędne jest przekazanie jasnej i czytelnej informacji na temat danych osobowych posiadanych przez nas i procesach związanych z przetwarzaniem danych, jak również o uprawnieniach przysługującym osobom, których dane są przetwarzane.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji i dołączenie do dokumentów aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb bieżącej rekrutacji i/lub zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Ze względu na dużą liczbę nadsyłanych na bieżąco aplikacji, pragniemy poinformować, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie praktykami w Pekao Investment Banking S.A. i za przesłanie swoich aplikacji.

 


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.