Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Zarząd

Imię i nazwisko: Jarosław Kulesza

Stanowisko: Członek Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

jaroslaw-kuleszaW Pekao Investment Banking S.A. od paź­dzier­nika 2008 roku, jako Członek Zarządu (CFO/COO) odpowiedzialny za departamenty wsparcia biznesowego. Od 1995 roku pracował w firmach doradczych Ernst&Young oraz Deloitte gdzie obsługiwał firmy z sektora finansowego, w tym kapitałowego. Poza projektami związanymi z audytem sprawozdań finansowych, zaangażowany był w projekty due diligence, wyceny spółek z sektora finansowego oraz projekty dla instytucji regulujących rynek finansowy w Polsce.

W latach 1999-2000 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji Zarządczej w Banku Millennium, w którym odpowiedzialny był za monitorowanie wyników finansowych poszczególnych linii biznesowych. Od 2006 do 2008 roku związany z Grupą Cofinoga, w której odpowiedzialny był za utworzenie Casino Banque w Polsce. Później, w ramach tej samej Grupy pełnił funkcje Dyrektora Finansowo Administracyjnego w Sygma Banque Polska. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

 

Imię i nazwisko: Rafał Petsch 
Stanowisko: Członek Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

zdjęcie RP

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży bankowej. Przez wiele lat pracował w obszarze treasury, najpierw w ING w Warszawie, a następnie w Grupie Bank of America w Londynie i w Warszawie (Członek Zarządu). Karierę w bankowości kontynuował w Dexia Kommunalkredit Bank w Warszawie, gdzie zarządzał Departamentem Finansowania i Inwestycji

Od 2009 roku Zarządza Departamentem Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao S. A. , który współpracuje z jednostkami budżetu państwa, agencjami rządowy­mi, polskimi samorządami wraz z ich spółkami zależnymi oraz instytucjami finansowymi. Odpowiada m.in. za strukturyzowanie i finansowa­nie większości dużych projektów infra­struktury komunalnej zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach.

W Pekao Investment Banking S.A. od stycznia 2016 roku, jako Członek Zarządu od­po­wie­dzialny za współpracę z Bankiem Pekao SA.

Rafał Petsch pełni równolegle funkcje w obu instytucjach.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.