Pekao Investment Banking
Salta il menu principale
image01

Zarząd

Imię i nazwisko: Maciej Jacenko 

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

Maciej Jacenko dołączył do Pekao Investment Banking S.A. we wrześniu 2018 roku. Na początku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego, a w marcu 2019 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa kierującego pracami Zarządu.

Posiada duże doświadczenie przy doradztwie w transakcjach kapitałowych, fuzjach i przejęciach w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Poprzednio, pracował jako Dyrektor Wykonawczy i Dyrektor działu Equity Capital Markets w Haitong Bank/Banco Espirito Santo de Investimento, odpowiedzialny za realizację transakcji w obszarze rynków kapitałowych. Wcześniej pracował w funduszu private equity AIG Investments / AIG New Europe Fund na stanowisku Investment Officer, będąc odpowiedzialny za realizację inwestycji funduszu w regionie CEE. Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę zawodową w Andersen Corporate Finance, gdzie zdobywał doświadczenie jako członek zespołu doradztwa transakcyjnego i corporate finance.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz Chartered Financial Analyst.

 

 

Imię i nazwisko: Dieter Lobnig

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

dieter-lobnig

W Pekao Investment Banking S.A. od marca 2019 roku, jako Wiceprezes Zarządu.
Od 2012 roku pełni w Banku Pekao S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości, który odpowiada za finansowanie lewarowane, akwizycyjne, projektowe, strukturyzowane i nieruchomości komercyjnych.

Dieter Lobnig posiada ponad 20 letnie, międzynarodowe doświadczenie w doradztwie, nadzorowaniu i skutecznym wdrażaniu projektów. Zanim w 2005 r. dołączył do Banku BPH jako dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, pracował dla Bank of Tokyo Mitsubishi w Londynie i Wiedniu oraz Bank Austria Creditanstalt w Wiedniu.
Jest absolwentem University of Business Administration and Economics w Wiedniu.

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Jarosław Kulesza

Stanowisko: Członek Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

jaroslaw-kulesza

W Pekao Investment Banking S.A. od paź­dzier­nika 2008 roku, jako Członek Zarządu (CFO/COO) odpowiedzialny za departamenty wsparcia biznesowego.

Od 1995 roku pracował w firmach doradczych Ernst&Young oraz Deloitte gdzie obsługiwał firmy z sektora finansowego, w tym kapitałowego. Poza projektami związanymi z audytem sprawozdań finansowych, zaangażowany był w projekty due diligence, wyceny spółek z sektora finansowego oraz projekty dla instytucji regulujących rynek finansowy w Polsce. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji Zarządczej w Banku Millennium, w którym odpowiedzialny był za monitorowanie wyników finansowych poszczególnych linii biznesowych. Od 2006 do 2008 roku związany z Grupą Cofinoga, w której odpowiedzialny był za utworzenie Casino Banque w Polsce. Później, w ramach tej samej Grupy pełnił funkcje Dyrektora Finansowo Administracyjnego w Sygma Banque Polska.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

 


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.