Pekao Investment Banking
Salta il menu principale

Wezwania

Świadczymy usługi w zakresie pośredniczenia w wezwaniach do sprzedaży lub zamiany akcji. Zakres naszych prac w tego typu transakcjach obejmuje standardowo przygotowanie strategii przeprowadzenia wezwania, zapoczątkowanie i utrzymywanie dialogu z inwestorami, współpracę w przygotowaniu wymaganej przepisami prawa dokumentacji, ogłoszenie wezwania i zawiadomienie odpowiednich instytucji (KNF, GPW, PAP), przygotowanie procedury działania dla firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy od inwestorów, przyjmowanie zapisów oraz rozliczenie transakcji zawartych w ramach wezwania.

Doradzamy zarówno przy wezwaniach ogłaszanych w wyniku przejęć lub przekraczania przez akcjonariuszy określonych progów własnościowych, jak również tych wynikających z ogłaszania przez spółki skupów akcji własnych, związanych z odkupami/wykupami przymusowymi i wycofaniem z obrotu itp.

Posiadamy wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w ob­słu­dze wezwań, będąc doradcą przy naj­więk­szych tego typu ope­ra­cjach na pol­skim rynku.

 

Wybrane transakcje:


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.